2016-06-30

MOM Nacka | Skvaltansväg 11 | 131 39 Nacka | info@momnacka.se

Verksamheten har avyttrats och vi ber att få tacka våra kunder,
leverantörer, partners och personal samt önskar den nya entreprenören lycka till.
För brådskande ärenden kan bolaget nås per telefon: +46 (0)709 50 70 33

Med vänliga hälsningar

MOM Nacka